LOPPURAPORTTI

Projektin lopuksi asiakkaalle luovutetaan koko dokumentaatio kansiossa oleva materiaali. Kansiorakenteeseen muodostuu projektin aikana kohteen dokumentaatio, jota voidaan käyttää myöhemmin hyväksi tarpeen niin vaatiessa. Loppuraportti muodostuu työmaakäyntien raporteita ja yhteenvedosta. Paperinen ja sähköinen kansio luovutetaan As Oy edustajalle rakennusvaiheen lopussa.