TYÖMAAKÄYNNIT

Rakennustyön tarkkailija seuraa työmaakäynneillä mm.
- Rakentamisen laatua
- Työtapoja
- Materiaalien ja lopputuloksen asianmukaisuutta
- Rakennutyömaan edistymistä ja valmistumista sopimuksen mukaisesti

Työmaakäynnit dokumentoidaan sekä valokuvataan. Valokuvat rakennustyömaalta liitämme työmaakäynin raporttiin.

Rakenustyön tarkkailijan tehtävänä on neuvotella rakentajan kanssa esim. huomiota vaativista asioista, jolloin voidaan välttää kalliit rakennusvirheet jo rakennusvaiheessa.